Delivery Information

Toys 4 Boys bvba - General Conditions


1. Contactgegevens

Toys 4 Boys bvba
Nosestraat 6 2000 Antwerpen
Belgium

Tel.: +32-3.232.08.27
Email: marcel@toys4boysleather.com
BTW: BE 0474.563.491


2. Algemene voorwaarden

Toys 4 Boys Antwerpen wil er zeker van zijn dat de relatie met zijn klanten zo vlot mogelijk verloopt. Wij stellen uw vertrouwen erg op prijs en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. De algemene verkoopsvoorwaarden hieronder zullen u, telkens als u onze website bezoekt en bij ons koopt, duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot de Toys 4 Boys site stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.

Toys 4 Boys behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te veranderen of te wijzigen zonder de klant persoonlijk op de hoogte te brengen, en zonder mogelijkheid voor deze laatste enige schadevergoeding te vorderen. Het komt derhalve toe aan de klant om regelmatig na te gaan indien wijzigingen werden aangebracht

Een artikel op de Toys 4 Boys website aangeboden

Alle producten die door Toys 4 Boys aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De artikelen worden geleverd aan de prijs die van toepassing is op het ogenblik van de bestelling. De prijzen zijn aangegeven in EURO en inclusief BTW (21%).

Overeenkomst tussen u en Toys 4 Boys

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Toys 4 Boys wanneer Toys 4 Boys een bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website. Ook u ontvangt van zodra uw bestelling werd verzonden, een overzicht ervan per email op het adres dat u doorgaf.

Toys 4 Boys kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden in het geval van bv bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies/beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervan wel op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn (3 weken) nadat u een bevestiging van verzending via email ontving. Toys 4 Boys houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar marcel@toys4boysleather.com

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 7 dagen na ontvangst

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen in hun originele verpakking en volledig intact binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (bv. 3 werkdagen) teruggestuurd te worden naar het volgende adres: Toys 4 Boys bvba, Nosestraat 6 - 2000 Antwerpen, Belgium. U dient een kopie van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van al uw gegevens en uw rekeningnummer mee te sturen met de retourzending. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen.

U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen.

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, dan stuurt u het terug binnen de 7 dagen na ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendingskosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel.

De terugbetaling is verschuldigd binnen een termijn van maximum 15 dagen.

Toys 4 Boys kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

Levering van uw product

De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelformulier.

Toys 4 Boys doet zijn uiterste best om de aangeboden artikelen uit voorraad te leveren. Als het toch gebeurt dat een artikel tijdelijk uit voorraad is, laten wij u zo snel mogelijk de verwachte leveringstijd weten en kan u beslissen uw bestelling al dan niet te annuleren.

Toys 4 Boys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging of voor de schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Betaling

De prijzen op de Toys 4 Boys website worden vermeld in EURO en zijn inclusief BTW.

De site Toys 4 Boys is van Belgisch recht en de artikelen aangeboden op de site worden verzonden vanuit België.

De facturatie gebeurt in EURO, onderworpen aan de Belgische belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) die 21% bedraagt.

De betaling gebeurt (nationaal en internationaal) per overschrijving of met kredietkaart en voorafgaand aan de levering.

Bij de bevestiging van de bestelling is het totale bedrag de definitieve prijs. De verzendingskosten en alle taksen en kosten zijn inbegrepen.

Bankgegevens:

Naam: Toys 4 Boys NV
Adres: Nosestraat 6 - 2000 Antwerpen, Belgium
Bank: Dexia 068-2363990-30 iban be15068236399030

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De klachten en betwistingen zullen steeds met grote zorg onderzocht worden, waarbij de goede trouw steeds vermoed wordt vanwege diegene die de inspanning doet om zijn situatie uiteen te zetten. In geval van geschil zal u zich wenden tot Toys 4 Boys om een minnelijke schikking te bekomen. Bij gebreke aan minnelijke schikking is de Belgische wet van toepassing.

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zullen bevoegd zijn.

Taal van de overeenkomst

De Toys 4 Boys website is beschikbaar in het Engels. U kunt uw keuze maken door op de homepage op een taal te klikken. Deze taal zal gebruikt worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen u en Toys 4 Boys.


3. Uw Privacy

Toys 4 Boys respecteert en beschermt uw privacy.  Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld en zal alleen gebruikt worden voor de afhandeling van uw bestelling. Toys 4 Boys leeft volledig de Belgische wet na van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.


BESTELLEN


1. Taalkeuze

De Toys 4 Boys website is beschikbaar in het Engels. U kunt uw keuze maken door op de homepage op een taal te klikken. De door u gekozen taal is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen u en Toys 4 Boys.


2. Hoe kan ik een artikel selecteren

In stap 1 komt u op de pagina waarop de artikelen aangeboden worden met vermelding van de prijs. Door te klikken op de foto krijgt u meer informatie over het product; u komt dan uit bij de detailpagina van dit artikel en u kunt daar ook de technische fiche raadplegen. Indien u tevreden bent met wat u vond en u wenst het artikel te selecteren, dan vult u naast het artikel het gewenste aantal in. U hebt nu nog niets besteld en u bent vrij om verder te zoeken en uw bestelling te wijzigen of te annuleren.

Om te bevestigen klikt u rechts onderaan op "Proceed to Checkout ".


3. Hoe kan ik bestellen

Als u uw keuze bevestigd hebt, krijgt u een overzicht van uw bestelling met vermelding van het totaal bedrag inclusief verzendingskosten. U kunt hier nog steeds uw bestelling wijzigen. Om verder te gaan, klikt u rechts onderaan op "Proceed to checkout".

In stap 1 wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens in te vullen. Als u reeds gerigistreerd bent, kan u inloggen met uw account gegevens.

In stap 2 kan u opteren om de bestelling naar een ander adres te versturen. Standaard staat dit op het geregistreerde adres uit stap 1.

In stap 3 word de leveringskost aangegeven. Deze is bepaald door het land dat u heeft opgegeven.

In stap 4 kan u de keuze van betaling maken. Ofwel doet u een overschrijving, ofwel betaalt u met creditkaart via de paypal module.

In de laatste stap krijg u nogmaals het overzicht van de bestelde producten. U kan hier nog altijd beslissen om andere items toe te voegen, of uw bestelling te annuleren. Indien u wenst door te gaan, klik dan op ‘Place Order’.
4. Wat zijn de leveringskosten

De leveringskosten zijn opgedeeld in 3 categorieën.

    * categorie 1 België (tot 10kg) : 10 euro
    * categorie 2 Nederland (tot 10kg) : 15 euro
    * categorie 3 Europa (tot 10 kg) : 27 euro

VOOR DE REST VAN DE WERELD wordt de verzending gefactureerd aan de reële kostprijs die voordien per e-mail aan de klant wordt meegedeeld. Zij versturen hun bestelling niet via de e-shop maar per email of per fax.


BETALING


1. Hoe kan ik een betaling verrichten

Wij aanvaarden betalingen vooraf per overschrijving (nationaal of internationaal) of met een kredietkaart ( Visa - Mastercard ) via de PayPal betaalmodule.

    * U plaatst uw bestelling bij Toys 4 Boys en u krijgt een bevestiging van uw bestelling per e-mail.
    * Als u per overschrijving betaalt, schrijft u het bedrag over op de Toys 4 Boys rekening, MET vermelding van het referentienummer dat u per email ontving.
    * Betaalt u liever met een kredietkaart dan leidt de e-commerce-website van Toys 4 Boys u verder naar de website van Paypal (www.paypal.com ). Alle nodige informatie wordt gevraagd en de betaalvraag wordt in alle veiligheid verwerkt. Na verificatie van de betaling brengt Paypal de e-commerce-website van Toys 4 Boys op de hoogte, en leidt u terug naar die site.
    * Na ontvangst en registratie van uw betaling krijgt u een bevestiging per e-mail. Pas op dat ogenblik wordt de bestelling naar u doorgestuurd.
    * U krijgt uw bestelling samen met de factuur zo snel mogelijk thuis bezorgd.

Indien om één of andere reden uw bestelling niet kan uitgevoerd worden, wordt het geld u natuurlijk onmiddellijk terugbetaald.

Uiteraard blijft onze retour-politiek ongewijzigd en krijgt u nog steeds 7 dagen om uw bestelling terug te sturen. Vanzelfsprekend zorgen we dan voor een onmiddellijke terugbetaling.

Bankgegevens:

Naam: Toys 4 Boys BVBA
Adres: Nosestraat 6 - 2000 Antwerpen, Belgium
Bank: Dexia 068-2363990-30 iban be15068236399030


2. Ik heb een artikel teruggestuurd maar geen terugbetaling ontvangen


Vanaf het moment dat Toys 4 Boys uw retourzending ontvangt, wordt de terugbetaling zo vlug mogelijk uitgevoerd. Mocht u na enige tijd de terugbetaling nog niet ontvangen hebben, aarzel niet ons dit te laten weten. Gelieve uw referentienummer door te geven en het rekeningnummer waarop de terugstorting dient te gebeuren.

U kunt uw aanvraag sturen naar marcel@toys4boysleather.com


ANNULEREN


1. Ik wil een bestelling annuleren en ze is nog niet verstuurd


Om de annulering zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren, vragen wij u om duidelijk het referentienummer van de bestelling door te geven,  de te annuleren producten en het aantal te annuleren exemplaren. Mocht u reeds betaald hebben, gelieve ook het rekeningnummer te vermelden waarop wij de terugstorting kunnen verrichten.

U kunt uw annulering sturen naar marcel@toys4boysleather.com


2. Ik wil een bestelling annuleren maar ze is reeds verzonden

Een goede relatie met onze klanten is zeer belangrijk voor ons.

Daarom heeft u het recht uw bestelling terug te sturen binnen de 7 dagen na ontvangst van uw producten. Indien u een artikel wenst terug te sturen, gelieve volgende richtlijnen te volgen:

    * Stuur ons het artikel gefrankeerd terug per gewone post met een kopie van uw factuur en de originele verpakking.
    * Teneinde de terugbetaling te kunnen uitvoeren, gelieve eveneens uw rekeningnummer te vermelden.
    * Het retouradres : Toys 4 Boys bvba Nosestraat 6 - 2000 Antwerpen, Belgium
    * Bij ontvangst van uw retour maken wij een interne kredietnota en wordt het bedrag zo snel mogelijk teruggestort.

LEVERINGEN


1. Wat is de leveringstijd

Toys 4 Boys doet zijn uiterste best om de aangeboden artikelen uit voorraad te leveren. Na ontvangst van uw betaling worden de artikelen binnen de 2 werkdagen verzonden.

Als het toch gebeurt dat de voorraad van een bepaald artikel tijdelijk uitgeput is, laten wij u zo snel mogelijk de verwachte leveringstijd weten en kan u beslissen uw bestelling al dan niet te annuleren.

Toys 4 Boys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging of voor de schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.


2. Hoe gebeurt de levering

De levering zal uitgevoerd worden door een transportfirma of door De Post. De bestellingen worden behandeld van maandag tot vrijdag uitgezonderd op feestdagen.

Het vertrek van het pakket gebeurt in België de 2de werkdag volgend op de ontvangst van de betaling (per overschrijving), onder voorbehoud van de beschikbare stocks.

De levering gebeurt op het adres aangegeven door de klant bij de bestelling.

Een gedetailleerde factuur overeenkomstig de bestelling, opgesteld op naam van de klant, zal bij de bestelling gevoegd worden.

TOYS 4 BOYS draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de tijd genomen door het transportbedrijf of door De Post voor de uitvoering van de levering.

De overschrijding van de leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.